Игри

Информация за страница Сухиндол

В Сухиндол отдавна местното население се занимава с отглеждането на лозя и производството на вино. Ето защо жителите са наясно, че за всеки сорт грозде се изисква наличието на определен вид почва. Няма универсални почви за гроздето, на които то безпроблемно да вирее и да дава желаната реколта. Независимо от това обаче по-голямата част от лозетата са засадени върху сиви горски почви. Характерните финес и мекота на виното в града обаче не се дължат единствено на почвите. Огромна роля за това изиграват и благоприятните климатични условия, които са характерни и за целия регион. От север и запад долината се огражда от бърда, а това също оказва положително влияние върху качеството на виното. Те запазват града от непосредствените вреди, които нанасят духащите в посока север и запад ветрове. Именно поради протекционната роля на бърдата дори и в най-големите зимни студове лозята измръзват много рядко. Това от своя страна позволява на виното да узрее с висок процент на захарността.

   Най-ранният пролетен празник, който се празнува в Сухиндол, е Зарезан. Само с това наименование те наричат празника, който се отбелязва всяка година на 14 февруари и който е известен като Трифон Зарезан. Тъй като Трифон е считан в народното поверие за покровител и патрон на лозята, местното население напълно основателно му оказва голяма чест. Въпреки превратностите на времето и политическите и църковни борби, този празник се е празнувал неизменно във времето. През всичките 150 години, когато за него има писмени сведения, той е бил отбелязван както подобава. Данните от писмените извори обаче едва ли могат да се считат за напълно достоверни по отношение броя на годините, откогато празникът се отбелязва. Лозята по тези места се отглежда още от епохата на великата Римска империя, ето защо почти сигурно традициите на този празник са значително по-стари. Общонароден, очакван и обичан от всички – така накратко може да се опише този празник, който впрочем си остава един от най-харесваните и в останалите из страната населени места. Достатъчно е само да се види как празникът се почита от сухиндолци, за да се разбере доколко неизменно свързани са те с него и какво значение му отдават.

   По отношение на българския фолклор, град Сухиндол може да се похвали с особена почит към тях. Точно както обичат празника Зарезан и отглеждането на лозя, така и песните са най-богати и добре развити в този край. Именно те първи са грабнали интереса на народните фолклористи, винаги успяват да привлекат ввиманието на учените  и също така са най-добре проучени. Цели 35 народни песни, записани в града, са събрани в сборника на прочутия фолклорист Васил Стоин. Седенкарските и хороводните песни са тези, които са в най-голямо количество от поместените в сборника. Що се отнася до любовните народни песни, при тях особено ярко се забелязва поетичността и свежестта, която строи от чувствата. Младежките сборища за работа и веселие в най-голяма степен способстват за развитието на подобни песни, които през годините се превръщат в неизменна част от живота и ежедневието на местното население. Не на последно по важност място любовните песни се характеризират и с конкретност в съдържанието.

Етикети:   България , Градове
eXTReMe Tracker